Κοχλιωτές - Αντλίες προοδευτικής κοιλότητας TYPE T-LT

Έκδοση με χοάνη και βίδα τροφοδοσίας για τη μεταφορά υψηλού ιξώδους προϊόντων. Παροχή έως 260 m3/h - Πίεση έως 24/30 bar.
  • Κατασκευαστής: BELLIN