Δοσομετρικές αντλίες θετικής μετατόπισης SR - PDP

Οι δοσομετρικές αντλίες διαχωρίζονται σε εμβολοφόρες και διαφραγματικές, με διάφορες παραλλαγές. Κύρια χαρακτηριστικά των εμβολοφόρων:

1. Κατάλληλες για ρευστά χωρίς φθοροποιά σωματίδια.
2. Δεν απαιτείται σύστημα απόλυτης στεγανότητας.
3. Ζητείται υψηλή πίεση.
4. Υψηλή ακρίβεια παροχής.

Αντίστοιχα οι διαφραγματικές

1. Κατάλληλες για ρευστά με μικρή ποσότητα από αιωρούμενα σωματίδια.
2. Τοξικά διαλύματα όπου ένα απόλυτα στεγανό σύστημα είναι απαραίτητο.
3. Δεν υπάρχει απαίτηση για υψηλή πίεση.

 

Σειρά SR

Δοσομετρικές αντλίες με μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου, χρησιμοποιούν κιβώτιο μείωσης (με γράσο ή σε λουτρό λαδιού) και τυποποιημένους τετραπολικούς ηλεκτρικούς κινητήρες έδρασης B14. Διαθέσιμες σε πλήθος εκδόσεων, με διάφορα υλικά κατασκευής και τύπους ελέγχου, πνευματικής λειτουργίας και αντιεκρηκτικού τύπου ΑΤΕΧ.


A (Plunger) εμβολοφόρες

Ιδιαίτερα διαδεδομένη οικονομική σειρά με πολύ υψηλή ακρίβεια λόγω της αρχής λειτουργίας, εύρος παροχών 0,8-1.458lt/h. Διαθέσιμες και πνευματικού τύπου.


FM – D (Mechanical Diaphragm) Μηχανικού διαφράγματος

Η FM είναι η πλέον οικονομική λύση όλης της σειράς SR, διαθέσιμη για παροχή έως 47lt/h. Αντίστοιχα η D κατάλληλη για βαρέως τύπου εφαρμογές και υψηλότερη παροχή ως 574lt/h.


Β-BR (Hydraulic Diaphragm) Υδραυλικού διαφράγματος

Λόγω της υδραυλικής αρχής λειτουργίας αναπτύσσουν μεγαλύτερες πιέσεις από τις D/FM σε μεγαλύτερο εύρος παροχών 1,5-1.068lt/h. Η σειρά BR είναι εφοδιασμένη με βαλβίδα προστασίας του διαφράγματος εκτόνωσης υπερπίεσης.


SD (Sandwich Hydraulic Diaphragm) Διπλού υδραυλικού διαφράγματος

Κορυφαία έκδοση των SR που παρέχει μέγιστη ασφάλεια (λόγω διπλής μεμβράνης σε εύρος παροχών και υψηλές πιέσεις ανάλογες της B-BR, περιλαμβάνουν βαλβίδα υπερπίεσης ενώ το βασικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με την BR είναι σύστημα ανίχνευσης διάρρηξης μεμβράνης.

 

Σειρά PDP

Δοσομετρικές αντλίες θετικής μετατόπισης κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο API 675. Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας (0-100%), ηλεκτρονικές αυτόματου ελέγχου (4-20mA, 0-10V) και πνευματικές.


A-I (Plunger) εμβολοφόρες

Απλή και αξιόπιστη σχεδίαση για εύκολη συντήρηση.


SDI (Sandwich Hydraulic Diaphragm) Διπλού υδραυλικού διαφράγματος

Αποτελούν την καλύτερη πρόταση για εφαρμογές και διαδικασίες που απαιτούν μεγάλη ασφάλεια και ακρίβεια. Εφοδιασμένες με βαλβίδα προστασίας από υπερπίεση και σύστημα ανίχνευσης διάρρηξης μεμβράνης.

  • Κατασκευαστής: DOSEURO