Φυγοκεντρικές αντλίες μαγνητικής ζεύξης DM

Οι αντλίες μας είναι κατάλληλες για μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως εργαστήρια, ιατρικό εξοπλισμό, επεξεργαστές φωτογραφίας, μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων, γραφιστική, εναλλάκτης θερμότητας, ενυδρεία, επεξεργασία νερού, μονάδες φίλτρων, χημική βιομηχανία, γαλβανικές εφαρμογές. Ένα ζευγάρι μαγνητών οδηγεί την λειτουργία της αντλίας, ο έξω μαγνήτης που είναι ενσωματωμένος με τον άξονα μεταφέρει την κίνηση στον εσωτερικό μαγνήτη που είναι ενσωματωμένος με την πτερωτή η οποία είναι απόλυτα στεγανή. Η πτερωτή της αντλίας δεν είναι φυσικά συνδεδεμένη με τον άξονα που μεταδίδει την κίνηση, κατά συνέπεια το σύστημα στεγάνωσης έχει αφαιρεθεί, διαρροές δεν υπάρχουν που συνήθως προκαλούν βλάβες στην λειτουργία της αντλίας. Το υδραυλικό μέρος είναι κατασκευασμένο με λιγότερα μέρη και η συντήρηση γίνεται πιο εύκολα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πολυπροπυλένιο (pp) και φθοριούχο πολυβινυλιδένιο (pvdf). Οι αντλίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν στεγνές. Βρώμικα ρευστά μειώνουν την διάρκεια ζωής της αντλίας.
  • Κατασκευαστής: DEBEM