Οριζόντιες μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες ελεύθερου άξονα UCL LINED PFA με μηχανικό στυπιοθλίπτη

Με επένδυση από πλαστικό και φθοριοπλαστικό Οριζόντιες, μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες με Μηχανικό Στυπιοθλήπτη Επίστρωση: PP, PVDF, PFA Εκδόσεις με φλαντζωτό κινητήρα και ελεύθερου άξονα

  • Κατασκευαστής: CDR