Αντλία μανγητικής ζεύξης UTS-B με φλαντζωτό κινητήρα

Μαγνητικής ζεύξης οριζόντιες μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες,
Υλικά από AISI 316 (1.4408)
Διαθέσιμη και σε έκδοση ελεύθερου άξονα, HE μεγάλου βαθμού απόδοσης

  • Κατασκευαστής: CDR