Οριζόντιες, μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες UCL lined PFA ελευθέρου άξονα

UCL lined PFA Ελευθέρου άξονα - back pull out σχεδίαση


Με επένδυση από πλαστικό και φθοριοπλαστικό
Οριζόντιες, μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες με Μηχανικό Στυπιοθλήπτη
Επίστρωση: PP, PVDF, PFA
Εκδόσεις με φλαντζωτό κινητήρα και ελεύθερου άξονα

  • Κατασκευαστής: CDR