HPE πολυβάθμια αντλία

Κατάλληλη για ελαφρώς ακάθαρτα, αδρανή ή επιθετικά ρευστα


HPE Σχεδίαση

Πολυβάθμια αντλία, κατασκευή σε ξεχωριστές βαθμίδες

  • Κατασκευαστής: DUECHTING