Πιεστικά δοχεία με εξαρτήματα

Σετ πιεστικών δοχείων μεμβράνης βουτυλίου για πιεστικά συγκροτήματα που περιλμβάνουν τα απαραίτητα εξαρτήματα και είναι έτοιμα για χρήση σε αυτόματα αντλητικά, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα.


Πλεονεκτήματα

 • Μεμβράνη κατάλληλη για κάθε τύπο ύδατος
 • Tο νερό έρχεται σε επαφή μόνο με τη μεμβράνη για αποφυγή διάβρωσης του δοχείου
 • Eύκολα αντικαθιστάμενη μεμβράνη κατάλληλη για πόσιμο νερό
 • Xαμηλό κόστος συντήρησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Αντικαθιστάμενη μεμβράνη από EPDM
 • Θερμοκρασία λειτουργίας από -10οC έως +100οC
 • Όλα τα δοχεία καλύπτονται με 2 χρόνια εγγύηση

 

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων

 • Χαλύβδινο πιεστικό δοχείο
 • Πιεζοστάτης απλός η οθόνης, πιέσεων όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Μανόμετρο 63 mm (1-1/4) πιέσεων όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Σωλήνας τύπου flexible διαμέτρου και μήκους όπως δίνονται στον παραπάνω πίνακα
 • Πεντάστομο 1’’ μόνο για τα δοχεία με χωρητικότητα 20 και 24 lt
 • Καλώδιο τύπου NYLHY 3x1 mm 2 για όλα τα μοντέλα με δοχεία χωρητικότητας έως 80 lt συμπεριλαμβανομένου και του οριζόντιου δοχείου των 100 lt
 • Συστολή πιεζοστάτη (μόνο για πιεζοστάτη οθόνης)
 • Υδραυλικά εξαρτήματα όπως διπλομαστούς, ταφ, γαλβανισμένες γωνιές, συστολές κ.λ.π.

 

 • Παροχή:
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΓΚΟΣ & ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑ & ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar)   ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ (bar) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (in.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (mm) ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXIBLE (D x L) inch ΣΩΛΗΝΑΣ FLEXIBLE (D x L) m ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (in.) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (bar)
  PA00V018-0A 19 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,6 - -
  PA00H018-0A 18 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,6 - -
  PA00V024-0A 24 S ΣΦΑΙΡΙΚΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 - - - -
  PA00H035-0A 35 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,6 - -
  PA00H060-0A 60 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,7 - -
  PA00H080-0A 80 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,7 - -
  PA00H100-0A 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 10 PM 0-6,0 1/4 63 1" 0,7 - -
  PA00V100-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 1" 0,8 - -
  PA00V200-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 8
  PA00V300-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 8
  PA00V500-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 8
  PA00V750-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 8
  PA00V101-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 10 RN 0-7,5 1/4 63 2" 0,8 1/2" 8
  16 BAR
  PA00H186-0A 18 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 SC 0-10 1/4 63 1" 0,6 - -
  PA00V106-0A 100 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 1" 0,8 - -
  PA00V216-0A 200 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 10
  PA00V316-0A 300 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 10
  PA00V516-0A 500 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 1-1/2" 0,8 1/2" 10
  PA00V716-0A 750 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 2" 0,8 1/2" 10
  PA00V116-0A 1000 V ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 16 RN 7-32 1/4 63 2" 0,8 1/2" 10

   

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΠΕΝΤΑΟΔΟ ΜΑΣΤΟΣ 6/Γ ΜΑΣΤΟΣ 1/2" 6/Γ ΓΑΛΒ. ΤΑΦ 1/2" ΓΑΛΒ/ΖΕ ΓΩΝΙΑ Μ.Ε. ΓΑΛΒ/ΖΕ ΣΥΣΤΟΛΗ ΜΑΝΟ/ΤΡΟΥ ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1 mm2
  PA00V018-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00H018-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00V024-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00H035-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00H060-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00H080-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00H100-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00V100-0A - - - - 1 1"+1/2" 1 1 -
  PA00V200-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V300-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V500-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V750-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V101-0A - - - 2 2 2" 1 1 -
  16 BAR
  PA00H186-0A 1" 1" 1" - - - - - 1"
  PA00V106-0A - - - - 1 1"+1/2" 1 1 -
  PA00V216-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V316-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V516-0A - - - 2 2 1-1/2" 1 1 -
  PA00V716-0A - - - 2 2 2" 1 1 -
  PA00V116-0A - - - 2 2 2" 1 1 -
 • Κατασκευαστής: IMERA