Αυτόματο αντλητικό συγκρότημα τύπου RFD

ΟΙ ΠΑΡΑKATΩ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ.

Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης όλων των τύπων και αποδόσεων.

 

 • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΤΕΕ όπου δεν απαιτείται το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ12845
 • Δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με τα περισσότερα διεθνή πρότυπα (NFPA20, FM, UL, EN12845 κ.λπ.)
 • Τα υλικά των συγκροτημάτων καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2015 & CE
 • Παραδίδονται δοκιμασμένα έτοιμα προς χρήση (χρειάζονται σύνδεση μόνο με τα δίκτυα νερού και ρεύματος)

 

RFD 25-60 32-20 9,0 65
RFD 25-65 32-26 11,0 65
RFD 25-80 32-26 13,2 65
RFD 25-90 32-26 15,0 65
RFD 35-45 40-20 7,5 80
RFD 35-60 40-20 9,0 80
RFD 45-60 40-26 15,0 80
RFD 45-80 40-26 20,0 80
RFD 45-90 40-26 26,0 80
RFD 60-50 50-20 13,2 80
RFD 60-60 50-20 15,0 80
RFD 70-60 50-26 20,0 100
RFD 70-85 50-26 26,0 100
RFD 70-95 50-26 33,0 100
RFD 125-60 65-20 33,0 125
RFD 125-85 65-26 48,0 125
RFD 125-95 65-26 64,0 125
RFD 200-60 80-20 48,0 150
RFD 200-85 80-26 64,0 150
RFD 200-95 80-26 96,0 150
RFD 300-60 100-20 64,0 200
RFD 300-70 100-26 96,0 200
RFD 300-95 100-26 96,0 200
 • Παροχή:
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h                
    15 28 40 60 80 140 220 325
  ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)               
  RFD 25-60 64 50 - - - - - -
  RFD 25-65 70 55 - - - - - -
  RFD 25-80 86 72 - - - - - -
  RFD 25-90 95 83 - - - - - -
  RFD 35-45 54 49 37 - - - - -
  RFD 35-60 66 62 53 - - - - -
  RFD 45-60 - 71 66 - - - - -
  RFD 45-80 - 85 79 - - - - -
  RFD 45-90 - 95 89 62 - - - -
  RFD 60-50 - 55 53 46 32 - - -
  RFD 60-60 - 63 62 56 44 - - -
  RFD 70-60 - 69 68 60 44 - - -
  RFD 70-85 - 90 88 83 78 - - -
  RFD 70-95 - 101 100 95 83 - - -
  RFD 125-60 - - - 67 64 57 - -
  RFD 125-85 - - - 91 89 75 - -
  RFD 125-95 - - - 101 99 83 - -
  RFD 200-60 - - - - 63 60 52 -
  RFD 200-85 - - - - 87 83 65 -
  RFD 200-95 - - - - 99 95 82 -
  RFD 300-60 - - - - - 63 60 51
  RFD 300-70 - - - - - 78 72 59
  RFD 300-95 - - - - - 100 96 85