Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ (Κύρια-Εφεδρική) και ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ (Jockey) ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ (Κύριας) και ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ (Jockey) ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ (Κύριας), ΜΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΣ (Εφεδρικής) και ΜΙΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ (Jockey) ΑΝΤΛΙΑΣ Κατάλληλα για νοσοκομεία,ξενοδοχεία,εργοστάσια,σταθμούς αυτοκινήτων,πολυόροφα κτίρια γραφείων-καταστημάτων,Super Markets,κινηματογράφους-θέατρα,αποθήκες,πλοία,δασικές εκτάσεις κ.λ.π.

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.