Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες

Κατακόρυφες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες. Κατάλληλες για αστική,βιομηχανική ή και αγροτική χρήση όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα (ως αντλία Jockey), μονάδες επεξεργασίας νερού,άρδευση,σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης,πλυντήρια αυτοκινήτων,ναυτιλία κλπ

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.