Οριζόντιες περιφερειακές αντλίες KF SERIES

Οριζόντιες περιφερειακές φυγοκεντρικές αντλίες COMPACT κατασκευής από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση σε τροφοδοσία νερού, πότισμα κήπων, πλήρωση η άδειασμα δεξαμενών, αύξηση πίεσης δικτύου κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (Volt) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW) ΣΤΟΜΙΑ
712000456-0 KF 0 1x220 0,37 1"
712000460-0 KF 0T 3x380 0,37 1"
712050200-0 KF 3 1x220 0,55 1"
712050201-0 KF 3T 3x380 0,55 1"
712020200-0 KF 4 1x220 0,75 1"
712020201-0 KF 4T 3x380 0,75 1"
712030007-0 KF 5 1x220 1,10 1"
712030008-0 KF 5T 3x380 1,10 1"
712040006-0 KF 6 1x220 1,50 1"
712040008-0 KF 6T 3x380 1,50 1"
712000320-0 KF 1 1x220 0,37 1"
712000323-0 KF 1T 3x380 0,37 1"
712010056-0 KF 2 1x220 0,55 1"
712010060-0 KF 2T 3x380 0,55 1"
 • Παροχή:
   ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h       
    0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)       
  712000456-0 30 24 18 11 4 - - -
  712000460-0 30 24 18 11 4 - - -
  712050200-0 62 50 36 26 17 6 - -
  712050201-0 62 50 36 26 17 6 - -
  712020200-0 76 63 46 33 22 11 - -
  712020201-0 76 63 46 33 22 11 - -
  712030007-0 73 68 61 52 43 33 23 13
  712030008-0 73 68 61 52 43 33 23 13
  712040006-0 88 82 73 63 52 41 29 18
  712040006-0 88 82 73 63 52 41 29 18
  712000320-0 40 32 25 17 9 - - -
  712000323-0 40 32 25 17 9 - - -
  712010056-0 54 49 42,5 37 29 21 13 -
  712010060-0 54 49 42,5 37 29 21 13 -
 • Κατασκευαστής: SAER