Ταχυσύνδεσμοι ΖΕΝΙΤ

Μηχανισμοί ταχείας ζεύξης – απόζευξης αντλιών ΡΟΗ – ZENIT με κατακόρυφη έξοδο.
Πλήρη SET που περιλαμβάνουν την άνω καμπύλη, οδηγούς φλάντζες και ελαστικά παρεμβύσματα.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΓΑΣ (inch) ΒΑΡΟΣ (kg)
00929028006 DAC-N G40V/G50V GTP N 3/4" 9
00929028002 DAC-N G50/G50V GTP N 3/4" 9
00929001016 DAC-E G50/50H N N - 9,5
00929028007 DAC-N G50V/G50V GTP N 3/4" 9
00929001031 DAC-N 65/65V 1 N 2" 23
00929000032 DAC-N 80/80V 1 N 2" 28
00929001033 DAC-N 100/100V 1 N 2" 32
99004006-0A DN 125 2" 39
99004009-0A DN 150/200 2" 101
99004010-0A DN 200/250 2" 104
99004025-0A DN 250/300 2" 137
99004013-0A DN 300/350 2" 188
  • Κατασκευαστής: ZENIT