Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες NS-96 για γεωτρήσεις 4"

Aνοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες ακτινικής ροής με ανοξείδωτους κινητήρες SAER / ΡΟΗ διαμέτρου 4''.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας – Κινητήρα

 • Κατάλληλες για θερμοκρασία νερού έως 35οC
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα άμμου 300 gr/m3 (NS96 - 220 gr/m3)
 • Μέγιστο βάθος εμβαπτίσεως έως 300 m
 • Δε ρυπαίνει το νερό της γεώτρησης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (volt) ΙΣΧΥΣ (HP) ΙΣΧΥΣ (kW) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (inch) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SABPNS960C6-0 NS-96C/6 1 x 220 0,75 0,55 2" 4"
SABPNS960C6-0 NS-96C/6 1 x 220 0,75 0,55 2" 4"
SABPNS960C8-0 NS-96C/8 1 x 220 1 0,75 2" 4"
SABPNS960C8-0 NS-96C/8 3 x 380 1 0,75 2" 4"
SABPNS960C12-0 NS-96C/12 1 x 220 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960C12-0 NS-96C/12 3 x 380 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960C16-0 NS-96C/16 1 x 220 2 1,5 2" 4"
SABPNS960C16-0 NS-96C/16 3 x 380 2 1,5 2" 4"
SABPNS960C20-0 NS-96C/20 1 x 220 3 2,2 2" 4"
SABPNS960C20-0 NS-96C/20 3 x 380 3 2,2 2" 4"
SABPNS960C24-0 NS-96C/24 1 x 220 3 2,2 2" 4"
SABPNS960C24-0 NS-96C/24 3 x 380 3 2,2 2" 4"
SABPNS960C28-0 NS-96C/28 3 x 380 4 3 2" 4"
SABPNS960C32-0 NS-96C/32 3 x 380 4 3 2" 4"
SABPNS960C36-0 NS-96C/36 3 x 380 5,5 4 2" 4"
SABPNS960C40-0 NS-96C/40 3 x 380 5,5 4 2" 4"
SABPNS960C42-0 NS-96C/42 3 x 380 5,5 4 2" 4"
SABPNS960E5-0 NS-96E/5 1 x 220 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960E5-0 NS-96E/5 1 x 220 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960E7-0 NS-96E/7 1 x 220 2 1,5 2" 4"
SABPNS960E7-0 NS-96E/7 3 x 380 2 1,5 2" 4"
SABPNS960E10-0 NS-96E/10 1 x 220 3 2,2 2" 4"
SABPNS960E10-0 NS-96E/10 3 x 380 3 2,2 2" 4"
SABPNS960E14-0 NS-96E/14 3 x 380 4 3 2" 4"
SABPNS960E18-0 NS-96E/18 3 x 380 4 5,5 2" 4"
SABPNS960E24-0 NS-96E/24 3 x 380 7,5 5,5 2" 4"
SABPNS960E34-0 NS-96E/34 3 x 380 10 7,5 2" 4"
SABPNS960F4-0 NS-96F/4 1 x 220 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960F4-0 NS-96F/4 3 x 380 1,5 1,1 2" 4"
SABPNS960F5-0 NS-96F/5 1 x 220 2 1,5 2" 4"
SABPNS960F5-0 NS-96F/5 3 x 380 2 1,5 2" 4"
SABPNS960F7-0 NS-96F/7 1 x 220 3 2,2 2" 4"
SABPNS960F7-0 NS-96F/7 3 x 380 3 2,2 2" 4"
SABPNS960F10-0 NS-96F/10 3 x 380 4 3 2" 4"
SABPNS960F14-0 NS-96F/14 3 x 380 5,5 4 2" 4"
SABPNS960F18-0 NS-96F/18 3 x 380 7,5 5,5 2" 4"
SABPNS960F22-0 NS-96F/22 3 x 380 10 7,5 2" 4"
 • Παροχή:
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
      0 2,0 3,2 5,0 6,0 8,0  
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)      
  SABPNS960C6-0 NS-96C/6 37,0 36,0 33,0 26,0 21,0 10,0  
  SABPNS960C6-0 NS-96C/6 37,0 36,0 33,0 26,0 21,0 10,0  
  SABPNS960C8-0 NS-96C/8 51,0 48,0 44,0 35,0 28,0 13,0  
  SABPNS960C8-0 NS-96C/8 51,0 48,0 44,0 35,0 28,0 13,0  
  SABPNS960C12-0 NS-96C/12 74,0 72,0 65,0 52,0 41,5 19,5  
  SABPNS960C12-0 NS-96C/12 74,0 72,0 65,0 52,0 41,5 19,5  
  SABPNS960C16-0 NS-96C/16 101,0 97,0 88,0 70,5 55,5 26,5  
  SABPNS960C16-0 NS-96C/16 101,0 97,0 88,0 70,5 55,5 26,5  
  SABPNS960C20-0 NS-96C/20 127,0 121,5 110,0 88,0 70,0 34,0  
  SABPNS960C20-0 NS-96C/20 127,0 121,5 110,0 88,0 70,0 34,0  
  SABPNS960C24-0 NS-96C/24 152,0 145,0 132,0 105,0 84,0 40,0  
  SABPNS960C24-0 NS-96C/24 152,0 145,0 132,0 105,0 84,0 40,0  
  SABPNS960C28-0 NS-96C/28 178,0 170,0 154,0 123,0 98,0 47,0  
  SABPNS960C32-0 NS-96C/32 205,0 194,5 177,0 140,5 112,0 54,5  
  SABPNS960C36-0 NS-96C/36 230,0 219,0 199,0 158,5 126,0 61,0  
  SABPNS960C40-0 NS-96C/40 255,0 243,0 221,0 176,0 140,0 68,0  
  SABPNS960C42-0 NS-96C/42 268,0 255,0 232,0 185,0 147,0 71,5  
                   
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
      0,0 9,0 11,0 14,0 16,0 18,0 20,0
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
  SABPNS960E5-0 NS-96E/5 26,0 21,5 20,5 18,0 14,5 11,5 6,0
  SABPNS960E5-0 NS-96E/5 26,0 21,5 20,5 18,0 14,5 11,5 6,0
  SABPNS960E7-0 NS-96E/7 37,0 30,0 29,0 25,0 20,5 16,0 8,5
  SABPNS960E7-0 NS-96E/7 37,0 30,0 29,0 25,0 20,5 16,0 8,5
  SABPNS960E10-0 NS-96E/10 53,0 44,0 42,0 37,0 30,0 22,0 12,0
  SABPNS960E10-0 NS-96E/10 53,0 44,0 42,0 37,0 30,0 22,0 12,0
  SABPNS960E14-0 NS-96E/14 73,0 61,0 58,0 51,0 42,0 32,0 17,0
  SABPNS960E18-0 NS-96E/18 94,0 78,0 75,0 66,0 54,0 42,0 22,0
  SABPNS960E24-0 NS-96E/24 125,0 104,0 99,0 87,0 73,0 56,0 29,0
  SABPNS960E34-0 NS-96E/34 177,0 147,0 141,0 121,0 100,0 78,0 41,0
                   
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
      0,0 11,0 14,0 18,0 20,0 22,0 25,0
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
  SABPNS960F4-0 NS-96F/4 21,0 18,0 16,4 13,5 12,0 10,5 7,5
  SABPNS960F4-0 NS-96F/4 21,0 18,0 16,4 13,5 12,0 10,5 7,5
  SABPNS960F5-0 NS-96F/5 26,0 22,0 20,5 17,0 15,5 13,5 9,5
  SABPNS960F5-0 NS-96F/5 26,0 22,0 20,5 17,0 15,5 13,5 9,5
  SABPNS960F7-0 NS-96F/7 37,0 31,0 28,0 24,0 22,0 19,0 14,0
  SABPNS960F7-0 NS-96F/7 37,0 31,0 28,0 24,0 22,0 19,0 14,0
  SABPNS960F10-0 NS-96F/10 52,0 44,0 40,0 34,0 31,0 27,0 19,0
  SABPNS960F14-0 NS-96F/14 73,0 62,0 57,0 48,0 44,0 37,0 27,0
  SABPNS960F18-0 NS-96F/18 94,0 79,0 72,0 62,0 56,0 48,0 34,0
  SABPNS960F22-0 NS-96F/22 115,0 95,0 89,0 75,0 48,0 59,0 42,0