Υποβρύχιες αντλίες S-302 για γεωτρήσεις 12"

Μικτής ροής με χυτοσιδηρούς (EN-GJL-250) θαλάμους και πτερωτές. Mε κινητήρα SAER διαμέτρου 8'' ή 10''.

 

Τεχνικά στοιχεία – Γενικά χαρακτηριστικά

 • Σώμα αντλίας, οδηγά πτερύγια και πτερωτές από χυτοσίδηρο EN-GJL-250
 • Κατάλληλες για θερμοκρασία νερού έως 30οC
 • Για ισχείς ≥37÷92Kw κινητήρες MS-201 (8’’) για ισχείς ≥110÷185Kw κινητήρες MS-251 (10’’), για ισχείς ≥220÷300Kw κινητήρες MS-300 (12’’)
 • Μέγιστο πέρασμα στερεών έως 3 mm
 • Μέγιστο βάθος εμβαπτίσεως έως 300 m
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 39 bar

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (volt) ΙΣΧΥΣ (HP) ΙΣΧΥΣ (kW) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (inch) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
SABC302A01B-0 S-302A/1B* 3x400 50 37 8" 8"
SABC302A01A-0 S-302A/1A* 3x400 60 45 8" 8"
SABC302A01-0 S-302A/1* 3x400 90 67 8" 8"
SABC302A02B-0 S-302A/2B* 3x400 100 75 8" 8"
SABC302A02A-0 S-302A/2A* 3x400 125 92 8" 8"
SABC302A02-0 S-302A/2* 3x400 180 132 8" 10"
SABC302A03B-0 S-302A/3B* 3x400 150 110 8" 10"
SABC302A04B-0 S-302A/4B* 3x400 200 150 8" 10"
SABC302A04A-0 S-302A/4A* 3x400 250 185 8" 10"
SABC302A04-0 S-302A/4 3x400 350 260 8" 12"
SABC302A05B-0 S-302A/5B* 3x400 250 185 8" 10"
SABC302A06B-0 S-302A/6B* 3x400 300 220 8" 12"
SABC302A07B-0 S-302A/7B 3x400 350 260 8" 12"
SABC302A08B-0 S-302A/8B 3x400 400 300 8" 12"
SABC302B01C-0 S-302B/1C* 3x400 50 37 6" 8"
SABC302B01B-0 S-302B/1B* 3x400 60 45 6" 8"
SABC302B01A-0 S-302B/1A* 3x400 70 52 6" 8"
SABC302B01-0 S-302B/1* 3x400 90 67 6" 8"
SABC302B02C-0 S-302B/2C* 3x400 100 75 6" 8"
SABC302B02B-0 S-302B/2B* 3x400 125 92 6" 8"
SABC302B02A-0 S-302B/2A* 3x400 150 110 6" 10"
SABC302B03C-0 S-302B/3C* 3x400 150 110 6" 10"
SABC302B02-0 S-302B/2* 3x400 180 132 6" 10"
SABC302B03B-0 S-302B/3B* 3x400 180 132 6" 10"
SABC302B03A-0 S-302B/3A* 3x400 200 150 6" 10"
SABC302B04B-0 S-302B/4B* 3x400 250 185 6" 10"
SABC302B05C-0 S-302B/5C* 3x400 250 185 6" 10"
SABC302B04A-0 S-302B/4A* 3x400 300 220 6" 12"
SABC302B06C-0 S-302B/6C* 3x400 300 220 6" 12"
SABC302B04-0 S-302B/4 3x400 350 260 6" 12"
SABC302B05A-0 S-302B/5A 3x400 350 260 6" 12"
SABC302B07C-0 S-302B/7C 3x400 350 260 6" 12"
SABC302B06A-0 S-302B/6A 3x400 400 300 6" 12"
 • Παροχή:
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h        
      0,0 225,0 300,0 375,0 425,0 475,0 525,0
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)
  SABC302A01B-0 S-302A/1B* 50,0 34,0 30,0 26,0 21,0 16,0 -
  SABC302A01A-0 S-302A/1A* 51,0 38,0 36,0 32,5 28,0 23,0 -
  SABC302A01-0 S-302A/1* 59,0 44,5 43,0 38,0 34,0 28,0 16,5
  SABC302A02B-0 S-302A/2B* 95,0 65,5 59,0 50,0 40,0 30,0 13,0
  SABC302A02A-0 S-302A/2A* 101,0 77,0 70,0 62,0 54,0 44,5 32,5
  SABC302A02-0 S-302A/2* 116,0 98,5 93,5 87,6 80,0 68,0 53,0
  SABC302A03B-0 S-302A/3B* 150,0 102,0 91,0 78,0 63,0 48,0 30,0
  SABC302A04B-0 S-302A/4B* 195,0 137,0 120,0 104,0 86,0 66,0 40,0
  SABC302A04A-0 S-302A/4A* 190,0 160,0 144,0 129,0 110,0 93,0 68,0
  SABC302A04-0 S-302A/4 232,0 197,0 187,0 175,2 160,0 136,0 106,0
  SABC302A05B-0 S-302A/5B* 252,0 175,0 153,0 135,0 111,0 81,0 49,0
  SABC302A06B-0 S-302A/6B* 288,0 212,0 185,0 161,0 134,0 105,0 69,0
  SABC302A07B-0 S-302A/7B 336,0 247,0 216,0 188,0 156,0 122,0 80,0
  SABC302A08B-0 S-302A/8B 384,0 282,0 247,0 215,0 178,0 139,5 91,0
                   
  ΠΑΡΟΧΗ σε m3/h
      0,0 250,0 325,0 400,0 450,0 500,0 550,0
  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ σε Μ.Υ.Σ. (m)      
  SABC302B01C-0 S-302B/1C* 46,5 31,5 28,5 23,0 18,0 12,8 6,0
  SABC302B01B-0 S-302B/1B* 48,0 33,0 31,0 24,5 19,0 12,5 -
  SABC302B01A-0 S-302B/1A* 53,0 37,0 34,5 29,0 24,5 18,0 9,5
  SABC302B01-0 S-302B/1* 57,0 47,0 43,5 38,0 33,5 28,0 20,0
  SABC302B02C-0 S-302B/2C* 90,0 63,0 58,0 46,0 35,0 23,5 7,0
  SABC302B02B-0 S-302B/2B* 99,0 70,0 65,0 54,5 45,0 33,5 -
  SABC302B02A-0 S-302B/2A* 109,0 85,0 77,0 67,0 55,0 45,0 30,0
  SABC302B03C-0 S-302B/3C* 135,0 94,5 87,0 69,0 52,5 35,2 10,5
  SABC302B02-0 S-302B/2* 114,0 94,0 87,0 76,0 67,0 56,0 40,5
  SABC302B03B-0 S-302B/3B* 142,0 107,0 97,0 82,0 68,0 51,0 31,0
  SABC302B03A-0 S-302B/3A* 164,0 127,0 116,0 101,0 83,0 67,0 45,5
  SABC302B04B-0 S-302B/4B* 189,5 143,0 129,0 109,0 90,5 68,5 41,0
  SABC302B05C-0 S-302B/5C* 231,0 167,0 148,0 120,0 95,0 71,0 41,0
  SABC302B04A-0 S-302B/4A* 206,0 164,0 148,0 123,0 104,0 84,0 54,0
  SABC302B06C-0 S-302B/6C* 277,0 200,0 178,0 144,0 114,0 85,0 49,0
  SABC302B04-0 S-302B/4 228,0 188,0 174,0 152,0 134,0 112,0 81,0
  SABC302B05A-0 S-302B/5A 257,0 205,0 184,5 154,0 130,0 104,5 68,0
  SABC302B07C-0 S-302B/7C 324,0 234,0 208,0 168,0 133,0 100,0 58,0
  SABC302B06A-0 S-302B/6A 312,0 252,0 228,0 195,5 166,0 135,0 97,0
 • Κατασκευαστής: SAER